Ölkə xarici daşınma

0.00 kq-dan 0.10 kq-a qədər

0.75 USD

0.10 kq-dan 0.25 kq-a qədər

1.50 USD

0.25 kq-dan 0.50 kq-a qədər

2.75 USD

0.50 kq-dan 0.75 kq-a qədər

3.00 USD

0.75 kq-dan 1.00 kq-a qədər

3.25 USD

1.00 kq və üzəri hər kq üçün

3.25 USD

10.00 kq-dan 99.00 kq-a qədər

3.00 USD
...
...